موسسه حسابداری و مشاور مدیریت ارقام گستر اندیشمند

موسسه ارقام گستر اندیشمند از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرده است.در طول این سالهای پروژه های تخصصی و چالش برانگیز به ما ارجاع داده شده ا ست که توسط تیم راهبری قوی و باتجربه در زمینه های مختلف مالی به سرانجام رسیده است .اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه موسسه بر این اساس است
ارتباط روشن و شفاف با تمامی شرکتها،پیگیری میزان پیشرفت خدمات ارایه شده به شرکتها،نظارت مستقیم بر روی کیفیت و اجرای کارهای انجام شده
ماموریت:
ماموریت ما دستیابی به پروژه هایی با قیمت رقابتی و انجام پروژه ها در بازه زمانی معقول و تحویل کارهای محوله با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول است.
ایجاد رابطه مالی قوی بین واحد حسابداری و کارفرما و ارایه خدمات با استفاده
نام موسسه: ارقام گستر اندیشمند

 

خدمات حسابداری:

-انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی، شرکت های پیمانکاری، شرکتهای تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی

-استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت، تمام وقت و پروژه ای
-ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و دستی ،بایگانی اسناد حسابداری، بستن حسابهای )دفاتر واقعی و
قانونی) و تحریر دفاتر
-ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق – اصلاح حساب
-تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی
-تهیه اظهارنامه مالیاتی –ارزش افزوده –صورت معاملات فصلی
-تهیه لیست حقوق و دستمزد، لیست بیمه و مالیات حقوق
-انبارگردانی و طبقه بندی کالای انبار
-طراحی و استقرار سیستم های مالی-بهای تمام شده و...
-فروش نرم افزار و آموزش پرسنل در حوزه مالی

خدمات مالیاتی:
-مشاوره مالیاتی در تنظیم اسناد حسابداری، مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی و مالیات ارزش افزوده
- تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد، ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ماده 533 ق.م.م  و مالیات حقوق
-تنظیم لوایح مالیاتی و شرکت در مراجع حل اختلاف

خدمات حسابرسی:
-ارائه گزارش حسابرسی مستقل
-ارائه صورتهای مالی برای بانک ها و مناقصات
-ارائه گزارش افزایش سرمایه و طرح های توجیهی

حسابرسی داخلی
-حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی

خدمات آموزشی:
-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کارگاهی حسابداری
-آموزش ضمن خدمات کارکنان شرکتها و سازمان ها
-آموزش نیروهای حسابداری برای ورود به بازار کار