طراحی و استقرار سیستم های مالی

9 / 10
از 1 کاربر
 

طراحی و استقرار سیستم ها و نظام های مالی

طراحی و استقرار سیستم ها و نظام های مالی

استقرار سیستم های جامع مالی مناسب، منطبق بر اصول حسابداری به منظور استقرار کنترل های داخلی، کنترل های انضباطی، محافظت و نگهداری دارایی ها و اسناد و مدارک، ثبت صحیح و بموقع فعالیت های سازمان، استخراج گزارشات لازم و مورد نیاز مدیریت و برون سازمانی (سالانه، میان دوره، گزارشات خاص) و...، از مهمترین اقدامات لازم در هر سازمان می باشد.

سیستم های جامع مالی بصورت دستی و مکانیزه و بطور کلی مرتبط با یکدیگر تهیه و به مرحله اجرا گذاشته می شوند. محدوده کلی عملیات به تفکیک طراحی دستی و مکانیزه به شرح ذیل می باشد:

1- طراحی سیستم ها به صورت دستی

استقرار سیستم های مالی انجام عملیات شناخت به منظور ایجاد امکان طراحی بخشهای مختلف نظام مالی و تعیین مراکز مختلف.
استقرار سیستم های مالی طراحی فهرست حسابها و کدگذاری آنها، روش ثبت حسابداری و تعریف حسابها ( کل ، معین ، تفضیلی و مرکز هزینه )
استقرار سیستم های مالی طراحی بودجه عملیاتی ، نقدی و سرمایه ای
استقرار سیستم های مالی طراحی روش های گردش عملیات شامل عملیات مالی، تدارکات، درآمدها، دارائی های ثابت، دریافت و پرداخت نقدی و بانکی، انبارها و گردش کالا، حقوق و دستمزد و...
استقرار سیستم های مالی طراحی گزارشات مدیریت
استقرار سیستم های مالی طراحی نمودار سازمانی امور مالی
استقرار سیستم های مالی تهیه فرم های مورد لزوم و گردش آنها
استقرار سیستم های مالی آموزش کارکنان جهت اجرای نظام های مالی
استقرار سیستم های مالی نظارت بر حسن اجرای نظام های مالی

2- تهیه، نصب و اجرای سیستمهای مکانیزه مالی

طراحی سیستم های مکانیزه بصورت یکپارچه تحت ویندوز و وب که بر حسب نیاز می بایست طراحی، نصب و اجرا شوند؛ از قبیل:

استقرار سیستم های مالی سیستم اتوماسیون اداری و گردش کار
استقرار سیستم های مالی سیستم تدارکات
استقرار سیستم های مالی سیستم انبار ( انبار تعدادی و ریالی )
استقرار سیستم های مالی سیستم فروش
استقرار سیستم های مالی سیستم حقوق و دستمزد
استقرار سیستم های مالی سیستم اموال
استقرار سیستم های مالی سیستم امور قراردادها
استقرار سیستم های مالی سیستم خزانه داری ( سیستم دریافت و پرداخت )
استقرار سیستم های مالی سیستم حسابداری مالی
استقرار سیستم های مالی سیستم بهای تمام شده کالا / خدمات
استقرار سیستم های مالی سیستم گزارشات مدیریتی

3- تهیه و تدوین آئین نامه های سازمانی

آئین نامه های مورد نیاز سازمانها با توجه به اهداف اصلی و موضوع فعالیت آنها تهیه، تدوین و ارائه می گردد. به طور کلی مهمترین آئین نامه های مورد نیاز به شرح زیر می باشد :

الف) آئین نامه های مالی :

- آئین نامه هزینه های جاری و سرمایه ای
- آئین نامه تنخواه گردان ها
- آئین نامه دریافت و پرداخت ها
- آئین نامه محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

ب) آئین نامه های اداری :
- آئین نامه های استخدامی و گروه بندی کارکنان
- آئین نامه های ماموریت کارکنان
- آئین نامه رفاهی
- آئین نامه پرداخت وام به کارکنان

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :