قانون معاملات فصلی ایران

دریافت راهنمای وکلا،کارشناسان ،مترجمان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی   دریافت نسخه PDF
دریافت راهنمای آژانس های کرایه اتومبیل دریافت نسخه PDF
دریافت راهنمای صاحبان بنگاه معاملات املاک دریافت نسخه PDF
قابل توجه پزشکان ،دندان پزشکان و دامپزشکان محترم دریافت نسخه PDF
دریافت راهنمای اعضای سازمان نظام مهندسی دریافت نسخه PDF
دستور العمل های ماده169 مکرر قانون مالیات مستقیم (1395) دریافت نسخه PDF
دستور العمل های ماده169 مکرر قانون مالیات مستقیم (بیش از سال 1395)
دریافت نسخه PDF

دریافت موارد عدم شمول دستور العمل اجرائی ماده169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (بیش از سال 1395) 

دریافت نسخه PDF

 

 

دریافت نرم افزار غیر برخط نسخه 4،03،4 سال 1399 دریافت نسخه ZIP
دریافت فیلم آموزشی نرم افزار غیر بر خط صورت معاملات فصلی
دریافت نسخه ZIP
دریافت فیلم آموزشی نرم افزار بر خط صورت معاملات فصلی دریافت نسخه ZIP

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :