معافیت مالیاتی عیدی و پاداش کمتر ازیکسال

در صورت کارکرد کمتر از یکسال مالیات عیدی و پاداش چگونه محاسبه می شود؟

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :